+420 725 501 512|info@screenled.cz
CZ En
přeskočit videa
CZ
+420 725 501 512|info@screenled.cz
© 2015-2018, Screenled
Created by Creativin

Smyčka

Krátká a pravidelná vysílací smyčka je zárukou kvalitního a účinného marketingu

Vysílací smyčka na mediálním panelu LED je v současné době nastavena na 5 minut. Tento časový rámec se na panelu LED zobrazí celkem 12x za jednu hodinu. Reklamní spot se v této vysílací smyčce může zobrazit celkem:

  • 1x – tj. 12x / za jednu hodinu, 288x / za jeden den, 6.840x / za 30 dnů
  • 2x – tj. 24x / za jednu hodinu, 576x / za jeden den, 13.680x / za 30 dnů
  • 5x – tj. 60x / za jednu hodinu, 1.140x / za jeden den, 34.200x / za 30 dnů


Vysílací smyčka je časový organizovaný prostor, ve kterém je každému reklamnímu spotu přiřazeno konkrétní časové místo. Vysílací smyčka je řazena s individuální péčí, v rámci které dochází k logickému řazení reklamních spotů do smyčky, např. podle příbuznosti segmentu nebo podle tradic. Jedině touto individuální organizací a péčí o smyčku, lze dosáhnout pravidelného rozložení zobrazování reklamních spotů v rámci minuty, hodiny, dne a měsíce.

Vysílací smyčka je rozdělena do tří dynamických bloků:

  • reklamní spotové kampaně
  • sponzoring časomíry / sponzoring počasí
  • online zpravodajské bloky

Zdvojený marketing

Díky této individuální péči o vysílací smyčku, kdy jsme schopni zaručit zobrazení konkrétního reklamního spotu, na konkrétním místě v časové smyčce, Vám můžeme nabídnout, tzv. „Zdvojený marketing“.

Zdvojený marketing spočívá v tom, že počet denního zobrazení se rovnoměrně rozloží mezi dva reklamní spoty, které se v reklamní kampani zobrazí za danou společnost: pod stejným logem, ve stejné délce, pouze s jiným obsahem informací. Společnost si tak může v dané kampani odprezentovat více svých služeb či výrobků nebo více příbuzných odvětví svých podnikatelských činností, s ohledem na ochranu segmentu.

Ochrana segmentu

Společnostem, které nám svěří svou reklamní kampaň, zajistíme ochranu segmentu.
 
Význam „Ochrany segmentu“ spočívá v tom, že během reklamní kampaně jedné společnosti, se ve vysílací smyčce neobjeví reklamní kampaň jiné společnosti, která je v přímé konkurenci se společností, jejíž reklamní kampaň na mediálním panelu LED právě probíhá, vyjma segmentu „Fashion“, do kterého řadíme oblečení, obuv a kabelky.

Touto ochranou segmentu chceme společnostem, které u nás promují, zajistit jedinečnost, výjimečnost a originalitu.
 

Výměna obsahu reklamního spotu

Naše služby zahrnují také možnost výměny obsahu reklamního spotu, a to kdykoliv během reklamní kampaně.
 
 
 
  • Sponzoring časomíry / počasí
  • Spotové kampaně
  • Online zpravodajské bloky